Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2014 році кафедрою міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету.

Видання входить до категорії «Б» «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4).

У журналі висвітлюються актуальні питання економіки; обліку та оподаткування; фінансів, банківської справи та страхування; сучасного менеджменту; маркетингу, міжнародних економічних відносин та інших галузей економічної науки.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання - не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство