(On EN) Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2014 році кафедрою міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету.

Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». На підставі Наказу МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328 (Додаток № 8).

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції до удосконалення економіки країни.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання - не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.


З повагою,
Головний редактор,
доктор політичних наук, професор
Микола Михайлович Палінчак

Copyright © 2014-2020. Scientific Bulletin of UNU.
Series: International economic relations and world economy