Випуск 48 / 2023

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

До 80-річчя Філіпенка Антона Сергійовича

ЗМІСТ

Баришполь С. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Гавадзин Н. О., Запухлий Р. І., Григорська Н. М., Гребенюк Н. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

Заваженко А. О.
СУПЕРЕЧЛИВИЙ ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНУ

Заяць О. І., Ярема Т. В., Чорномаз М. М.
ІННОВАЦІЙНА СИЛА ТА СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кальний С. В., Степанова А. А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Klius Yuliia, Arsentieva Olena, Syvochka Vasyl
INCLUSIVE CULTURE AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SPHERE

Кобеля-Звір М. Я.
ГРАНТОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Король М. М., Лапа І. В., Фізеші Й. Й.
АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Музиченко М. В., Ханова О. В.
РИНОК СКРАПЛЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ АВСТРАЛІЇ: ІСТОРІЯ, ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Петрашевська А. Д., Колонтай С. М., Смелянська В. В.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Сандул М. С.
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ: РИЗИКИ І МОЖЛИВОСТІ

Сочка К. А., Палінчак М. М.
МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ПОТОЧНОГО ПЕРІОДУ

Стеблак Д. М., Панас К. М.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

Стрілець В. Ю., Гаращенко Б. В., Соколовський В. Р.
ЗЕЛЕНІ ІННОВАЦІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф., Шарова А. А.
ПРОГРЕСИВНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИХ АВТОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Шинкар В. А., Теплова Л. І.
ФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство