Випуск 46 / 2023

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Король М. М., Куліковська І. В., Лапа І. В.
АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ІСПАНІЇ 

Багорка М. О., Абрамович І. А.
ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ В ІНТЕГРОВАНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Дем’яненко Т. І.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Канюк О. В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Kovalova Olena
FINANCIAL RISK ASSESSMENT FEATURES IN PROCESS OF FINANCIAL DUE DILIGENCE WITHIN CONTEXT OF INVESTMENT PROCESSES MANAGEMENT 

Костенко А. О.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПІСЛЯ ВИПУСКУ ТОВАРІВ 

Кретов Д. Ю.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «ПУМБ» 

Македон В. В., Михайленко О. Г.
ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОВІДНИХ ТНК – ВИРОБНИКІВ СТАЛІ 

Михальченко О. А., Райчева Л. І.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Полятикіна Л. І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Приказюк Н. В., Моташко Т. П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

Роїк О. Р.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Сидорук Б. В., Ален Панов
ІНТЕРГАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ 

Степаненко С. В.
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Туряниця В. В.
МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄС В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ: ПРІОРИТЕТИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство