Випуск 47 / 2023

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Босак А. О., Закорчемна О. Я.
МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Гіденко Є. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ 

Гомотюк А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІНАХ 

Грабчук І. Л., Кусяк Д. М., Макуха Р. С.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Грень Р. Т.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР ЄС 

Заяць О. І., Якоб Є. Й.
НАЙБІЛЬШІ РИНКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Ільницька У. В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕКОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ ЧЕРЕЗ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Король М. М., Співак В. О., Куліковська І. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Матей В. В.
ТРАНСКОРДОННІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Михальченко О. А.
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Нестеренко В. І.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ КОМПАНІЇ. СASE-STUDY МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

Павлова І. О.
КОНВЕРГЕНТНІ ТА ДИВЕРГЕНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Парій Л. В., Кубрак А. О.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Паустовська Т. І., Довгорученко В. С.
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІТНІ СХЕМИ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ 

Подольчук Д. В.
ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ ЕНЕРГЕТИКУ ЄС: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛІВ 

Постова В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ  

Разумова Г. В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Сазонова С. В., Шмалій Л. В.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Степаненко О. І.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ЇХ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Хмурова В. В., Волкова Я. О.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 

Цира О. В., Козак К. Б., Степаненко С. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВЕКТОР СПРЯМОВАНОСТІ Е-ГЕНЕРАЦІЇ КРАЇНИ 

Червак-Смерічко О. Ю.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: МЕТА КЕРУВАННЯ І ПРОБЛЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Смерічевський С. Ф., Нагиєва Айсель Ізмаїл гизи
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ПОПИТУ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ТА ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Білан А. О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Манн Р. В., Махно С. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

Chizh Vira, Esmanov Oleksiy, Bodniia Ivan
FORMATION OF INTERNAL CONTROL AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REGION IN ORDER TO ENSURE ITS COMPETITIVENESS

Поляков М. А.
ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гавриленко О. М., Плішивий Б. М.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОРОЗКЛАДНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство