Copyright © 2014-2022. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство