Завантажити вісник одним файлом
Випуск 26/2019 Частина 1
Випуск 26/2019 Частина 2


Випуск 26/2019 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Баєва О. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Біла С. О., Івасик О. В.
ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Білик Р. С.
МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Боровік Л. В., Танклевська Н. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бутко Б. О.
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У СФЕРІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Василішин С. І.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Вязмикина И. А.
CООТНОШЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО В ЭВОЛЮЦИИ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА

Герцег В. А.
ФІНАНСОВИЙ СКЛАДНИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Дудяк Н. В.
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

Жекало Г. І.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Зайченко В. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Злотенко О. Б., Рудніченко Є. М.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Кайдрович Х. І.
ШЛЯХ ПІДПРИЄМНИЦТВА ІЗ ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

Кириченко О. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Kodatska Natalia, Girman Alla
GEOPOLITICL TENDENCIES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE YOUTH LABOR MARKET

Конакова К. М.
ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ: РЕЙТИНГОВИЙ ПІДХІД

Кондратюк О. М., Пшеничний В. І.
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кондрацька Л. П.
ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ

Кошельок Г. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Крикавський В. Є., Савіна Н. Б.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ 3.0 В БІЗНЕС-СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Лєбєдєва Д. О.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕЯКИХ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ІНКЛЮЗИВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ

Лохман Н. В.
ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Ляшенко О. М., Дума Л. В., Данилюк І. В.
МОДЕЛІ І ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Мамуненко М. С., Жмай О. В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Шелеметьєва Т. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кузнєцова Г. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Тульчинська С. О., Перепелюкова О. В., Дергалюк Б. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО 

Рущишин Н. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Бірюков І. В.
КОРУПЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОЯВИ ТА ПОШИРЕННЯ ПРИХОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Крилова О. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УНІВЕРСИТЕТАХ


 

Випуск 26/2019 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Мостова А. Д.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Науменко Н. Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Нікола С. О.
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ ТНК ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обельницька Х. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Онищук Н. В.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ НА РИНКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

Піддубна В. Г.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Подолян Ю. О., Лазнева І. О.
ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

Поплавська О. М.
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ: СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМЦІ

Ревко А. М., Холявко Н. І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Рогач С. М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Родченко С. С.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Старинець О. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Темербек А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тищенко В. В.
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Тищенко Г. В., Середа Д. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕМІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP В УКРАЇНІ

Точиліна Ю. Ю.
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Феленчак Ю. Б.
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ТУРИЗМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

Хандій О. О.

ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗА РАХУНОК СОЦІАЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛІВ

Хитра О. В.
ЕФЕКТИВНИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Чепелюк М. І.
РОЛЬ ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ В МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Чужиков А. В.
ГЛОБАЛЬНА КРЕАТИВІЗАЦІЯ РУХУ МЕДІЙНИХ ПРОДУКТІВ

Шоля Р. І.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ЯК ТРЕНД ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Юдіна С. В., Нагорнюк Г. О.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Юхновська Ю. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Шилова Т. О.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Циброва А. В.
РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство