Завантажити вісник одним файлом - № 4/2015

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Зінгаєва Н. Є.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

Кузнєцова Л. В.
ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Кузьмак О. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧИХ КОНТЕКСТАХ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Лановська Г. І., Мельниченко А. І.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Левко М. М.
ІНДИКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Левчинський Д. Л.
МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Лисенко Ю. В.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Лисюк О. С.
ДЕМОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 

Ляхович Г. І.
ФОРМИ ВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ 

Маловичко А. С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Маловичко С. В., Бондарчук М. Є.
ТОВАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Машкова Т. В.
ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

М’ячин В. Г.
ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІБРИДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

Назаренко І. М., Орєхова А. І.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Никитюк Ю. А.
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКОЮ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

Нігматова О. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЧНОГО АГРОБІЗНЕСУ 

Ніконова Д. О.
РЕЕМІГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Обиход Г. О.
ЕКОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ ТРАНСКОРДОННОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Огданський К. М.
ДЕФІНІЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Омельяненко Т. Л.
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Пантелєєв В. П., Предко І. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

Пасічник Ю. В.
СТРАТЕГІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Петько С. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КОРПОРАЦІЙ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Пєнцова Н. В.
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО ЕФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ 

Пирець Н. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 

Плотнікова М. Ф.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Потравка Л. О.
СУЧАСНИЙ СТАН СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Прокудін Г. С., Дудник О. С., Чупайленко О. А.
ІНТЕГРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ 

Радамовська І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Ракицька С. О., Жусь О. М.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Рекова Н. Ю., Козлова В. О.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕПОЗИТАРНИХ СИСТЕМ 

Ремига Ю. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧИХ РИЗИКІВ 

Рубіш М. А.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Руденко В. В.
КОРПОРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ 

Русінова О. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Савченко Т. Г., Закутняя А. О.
ІНДЕКС ТРАНСПАРЕНТНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Самородов Б. В., Семенцов Р. В.
СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 

Сандул М. С.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

Сенищ П. М.
ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТИМУЛЮВАННЯ БАНКАМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Сердюков К. Г.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВЛАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

Ситник І. П., Мельниченко А. І.
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ 

Дорошкевич В. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ: ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство